Flygskolan.com - Gyrokopter » Flygväder

Flygväder

Att vara duktig på att hantera en flygmaskin på ett tryggt och säkert sätt är givetvis det viktigaste att kunna som pilot men att förstå och kunna tolka väder kommer på en självklar andraplats.

Meteorologi är ett outtömligt ämne som kan diskuteras i oändlighet men det allra mest grundläggande ska vi titta närmare på.

Åska och blixt.
Inte så bra flygväder.

Väderuppgifter är färskvara. Det kan ändå vara en bra idé att skaffa en översiktlig bild av
vädersituationen redan dagen innan. Det gör det betydligt enklare att tolka de prognoser du tar fram före flygningen.

Förutom din kurslitteratur så är Internet en självklar plats att lära sig mer. Här följer några bra exempel från YouTube

På internet:

lfv.se – Här finns METAR, TAF, LHP, höjdvindar, kartor, radarbilder och SIGMET.

windguru.com – Kanonbra sida som ger dig aktuell vindinformation och dessutom prognoser för kommande dygn.

Yr.no – En bra sida som ger dig lättöverskådlig inblick i våra svenska väderförhållanden.

Via telefon:

Låghöjdsprognoser (LHP) finns på telesvar nr: 020-58 10 00 och på nätet. De täcker dock inte
den nordvästra delen av landet (fjällområdet).

I luften under flygning:

 • Jönköping Volmet: 127,20 MHz.
 • Stockholm Volmet: 127,60 MHz.
 • Sundsvall Volmet: 127,80 MHz.
 • ATIS-frekvenser återfinns i AIP och t.ex.
  Svenska Flygfält.
 • Pilot till meteorolog direkt: 122,60 MHz
  (Stockholm och Sundsvall).
  Endast för kompletterande information.
 • Kontakta närmaste flygtrafikledning.

Volmet- och ATIS-sändningarna har begränsad räckvidd (ungefär till strax bortom horisonten)
eftersom de sänder på VHF. Du kan alltså behöva stiga för att få kontakt.

PLANERINGSMINIMA

Planeringsminima är helt enkelt de minsta kraven på väder för att flyga distans, dvs över 25 nautiska mil från startplatsen.

För VFR (Visuella flygregler) under dager gäller:

Distansflygning under dager som avses genomföras under moln får inte påbörjas förrän tillgängliga meteorologiska observationer/informationer visar att sikten och molntäckeshöjden på sträckan, eller åtminstone den del av sträckan som skall flygas enligt VFR, under den aktuella flygningen kommer att vara minst 5 km respektive 300 m (1000 fot).

 • Piloten kan använda all tillgänglig information för att fastställa vädersituationen.
 • Piloten kan välja olika vägar mellan start- och målflygplatsen.
 • Det är begreppet “molntäckeshöjd” som gäller.
  Det betyder att molnbasen räknas på det molntäcke
  som täcker mer än halva himlen (alltså BKN eller OVC)
 • Finns det en flygväg som uppfyller planeringsminima,
  får flygningen påbörjas.
METAR – Meteorological actual report

Metar står för ”Meteorological actual report” och är alltså en OBSERVATION

Här är ett exempel på METAR för Arlanda:

METAR ESSA 151250Z 31020KT 3000 +SHRA BKN015CB 18/14 Q1012 RETS WS RWY19
NOSIG=

METAR ESSA: Anger typ av observation samt plats.

151250Z: Tidsangivelse. 15 anger datum. Klockslaget (1250) anges som i alla vädertelegram i UTC
(Z).

31020KT: Vindriktning 310°, styrka 20 knop.

3000: Sikt i meter.

+SHRA: Plustecknet betyder att intensiteten hos regnskurarna (SHRA) är hög; ett minustecken
betyder låg.

BKN015CB: BKN = 5-7/8; 015 anger molnbasen i hundratals fot, d.v.s. 1500 fot. CB och TCU (towering cumulus) är de enda molnslag som anges.

18/14: Temperatur/daggpunkt (i detta fall plusgrader;
minusgrader anges med ett M framför).

Q1012: QNH är 1012 hPa. Anges alltid med fyra siffror.

Efter QNH-uppgiften kan det komma uppgift om förändringar i vädret sedan föregående METAR.
I det här fallet har man haft RETS, d.v.s. Recent thundershower = åskskur nyligen, liksom WS,
windshear/vindskjuvning vid RWY19 = Bana 19.

NOSIG: Detta är trenden, d.v.s. en landningsprognos.
I detta fall förväntas alltså ingen signifikant förändring under de närmaste två timmarna.

= är sluttecken.

TAF – Terminal Area/Aerodrome Forecast

En TAF står för ”Terminal Area/Aerodrome Forecast” och är en PROGNOS, dvs kommande väder.

TAF använder samma förkortningar som i METAR och är normalt giltig i 9 timmar, men det finns
flygplatser där den är giltig 18 timmar (TAF FT).

Ett exempel på en TAF:

TAF ESMS 270230Z 270312 21005KT 4000 BR BKN005 TEMPO 0307 0600 FG VV003=

TAF ESMS: Typ av prognos samt plats, i det här fallet Sturup

270230Z: Utfärdandetid; den 27:e kl. 0230 UTC.

270312: Prognosens gilitghetstid, i detta fall den 27:e från 0300 till 1200 UTC.

21005KT: Vindriktning 210°, styrka 5 knop.

4000 BR: Sikt 4000 meter i fuktdis.

BKN005: Brutet molntäcke (5-7/8) med en molntäckeshöjd
av 500 fot.

TEMPO: Kortare än 1 timme varje gång det vädret
inträffar. Totalt under tiden 0300-0700 mindre än halva tiden. I TEMPO-gruppen tas endast sådana
parametrar med som ändras; i det här fallet kan det alltså uppträda dimma med sikt 600 meter (0600FG) och vertikalsikt 300 fot.(VV003).

Lyssna på VOLMET ifrån London North
Koder för METAR och TAF (i alfabetisk ordning):

9999: Visibility 10 km or more Sikten 10 km eller bättre
: Light intensity Låg intensitet
+: Heavy intensity Hög intensitet
=: End of message Sluttecken
AMD: Amended Ändrad
AT: At (time) Vid (klockslag)
BA: Braking action Bromsverkan
BC: Patches Höga bankar
BECMG: Becoming Gradvis
BKN: Broken Brutna (5-7/8)
BL: Blowing Högt drev
BR: Mist Fuktdis
CAVOK:Ceiling And Visibility OK Molntäcke och sikt OK
CB: Cumulonimbus
COT: Coast line Vid kusten
DR: Low drifting Lågt drev
DZ: Drizzle Duggregn
EMBD: Embedded Inbäddat (Cb)
FEW: Few Få (1-2/8)
FG: Fog Dimma
FM: From (time) Från (klockslag)
FRQ: Frequent Frekvent
FU: Smoke Rök
FZ : Freezing Underkylt
G: Wind gusts Vindbyar
GR: Hail Ishagel
GS: Small grain or Småhagel eller snow grain snöhagel
HZ: Haze Torrdis
IC: Ice crystals Isnålar
ISOL: Isolated Isolerat (Cb)
KMH: Kilometres per hour Kilometer i timmen
KT: Knot Knop
LAN: Over land Över land
LDG: Approach/landing Inflygning/landning
LYR: (in) layers Skiktade moln
MAR: Over sea Överhav
MI: Shallow Låga bankar
MON Above mountains Över berg
MPS Metres per second Meter/sekund
NOSIG No significant change Ingen signifikant förändring
NSC Nil significant clouds Inga signifikanta moln
NSW Nil significant weather Inget/upphört väder
OCNL Occasional Enstaka
OVC Overcast Heltäckande (8/8)
PCT: Per cent Procent
PL Ice pellets Iskorn
PR Partial Större delen
PROB Probability Sannolikhet
Q: Altimeter setting in QNH Höjdmätarinställning i QNH
RA: Rain Regn
RE: Recent Nyligen
RMK: Remark Anmärkning
RWY: Runway Rullbana
SCT: Scattered Spridda (3-4/8)
SG: Snow grains Kornsnö
SH: Showers Skurar
SKC: Sky clear Klar himmel
SN: Snow Snö
TCU: Towering cumulus Upptornande cumulus
TEMPO: Temporary Temporär
TKOF: Take-off Start
TL: Until (time) Till (klockslag)
TS: Thunderstorm Åska
V: Variable wind Växlande vind
VAL: In valleys I dalgångar
VC: In vicinity I närheten
VRB: Variable wind Växlande vind
WS. Windshear Vindskjuvning
VV: Vertical visibility Vertikalsikt