Flygskolan.com - Gyrokopter » Innan din flygutbildning

Innan din flygutbildning

Här hittar du information och blanketter inför din flygutbildning. För att snabbt påbörja din flygutbildning är det bra att komma igång med detta.

Handläggningstiden från Transportstyrelsen varierar, men räkna med ca 3 veckor.

Inför kursen (se till att ordna):

  • Kontakta oss angående kursmaterial och hur vi lägger upp den praktiska flygutbildningen så den passar dig bäst.
  • Kontakta en flygläkare och förvissa dig om att du uppfyller de medicinska krav som ställs enligt protokoll 1 A. (Kraven är i allt väsentligt desamma som vid utfärdande av körkort).
  • Fyll i och skicka in en ansökan om elevtillstånd. Blanketten skall till Transportstyrelsen.
Blankett – Ansökan om elevtillståndkrävs enlig Transportstyrelsen innan regelmässig skolflygning får påbörjas – det tar ca tre veckor att skaffa tillståndet som gäller lika länga som läkarintyget (se nedan)
Här hittar du flygläkareErhålles efter godkänd läkarundersökning utförd av auktoriserad flygläkare

 

Intyget skickar läkaren direkt till LFI. Vid förnyelse av läkarintyget behöver du bara gå till en vanlig husläkare.

Mer om de teoretiska ämnena :

• Luftfartyg generellt
Flygplanets konstruktion i stort. Motor- och instrumentlära.

• Flygningens grundprinciper, aerodynamik
Vad är det som gör att flygplanet kan flyga och att du kan manövrera det..

• Luftfartssystem och flygsäkerhetsstandarder
Trafikregler för luftfarten. Certifikatbestämmelser. Drifts- och säkerhetsbestämmelser.

• Flygradiotelefoni (inkl formellt behörighetsprov) + språktest
Kommunikation mellan pilot och trafikledning/flygtrafik
Svenska, alternativt svenska och engelska (för utlandsflygning)
Lite radioteori samt standarduttryck, bokstavering.

• Navigation
Karta och kompass, radionavigering och lite om GPS
Det finns inga vägskyltar i luften…

• Flygoperativa procedurer
Luftrummets uppdelning. Informationssystem, bestämmelser och procedurer för säker flygning.

• Prestanda och färdplanering
Flygplanets handbok, tabeller och prestandaberäkningar t.ex vikt och balans, bränsleåtgång mm.

• Människans förutsättningar och begränsningar
Orienterande ämne i flygmedicin och psykologi. Stressfaktorer. Hur du som pilot reagerar fysiskt och psykiskt.

• Meteorologi
Grundläggande om atmosfären och vädersystem. Att läsa väderkartor.