Flygskolan.com - Gyrokopter » Steget in i flygvärlden.

Steget in i flygvärlden.

Det är roligt att flyga – men alla flygmaskiner måste hanteras med respekt. Du behöver träning med en kvalificerad instruktör för att lära dig flyga tryggt och säkert.

Förverkliga din dröm på ett säkert och tryggt sätt.

Att lära sig att flyga är en intensiv och utmanande övning som ger dig lika mycket tillfredsställelse och nöje tillbaka. Förvandlingen från att vara en ”vanlig” markbunden person till att bli en del av den lilla skara av individer som kan ta sig själv till skyarna öppnar en helt ny värld av möjligheter och äventyr.

Hos Katrineholms flygklubb lär vi dig inte att flyga – vi lär dig hur du blir en pilot. Vår utbildning leder dig mycket längre än att bara kunna styra en flygmaskin. Vi lär dig hantera VHF radio, airmanship, navigation, att lära känna flygmaskinen och allt som hör till när man äger en flygmaskin. Vi diskuterar mer än gärna med dig om vilken flygmaskin som passar dig bäst och ger dig stöd när du ger dig in i flygvärlden.

Om du aldrig har flugit tidigare

Åldersgränsen för ett UL certifikat är 18 år men det går utmärkt att påbörja flygutbildningen vid 17 års ålder.
Dispens kan ges så att flygutbildningen får påbörjas vid fyllda 16 och uppflygning vid 17 år. Teorin kan man självklart starta med tidigare…

Du bör som elev inte väga mer än ca 95 kg beroende på det lätta flygplanets begränsade lastförmåga.

Lär dig flyga från början

Har du inget certifikat sedan tidigare behöver du börja från början. Detta innebär ett minimum av 25 timmars praktisk flygträning, 20 timmar tillsammans med instruktör och minst 5 timmar själv i flygmaskinen med instruktören på marken. Vad gäller teori så måste du klara av ett par skriftliga prov som innefattar Meteorologi, Human factors, Luftfartsregler, Luftfartyg generellt, Radiotelefoni och sedan kommer du att inneha ett flygcertifikat för ultralätta flygplan, gyrokopter och trike.

Hur många flygtimmar som krävs är väldigt individuellt beroende på din förmåga, tidigare erfarenheter, hur ofta du flyger men ett medeltal för gyrokopter innebär mellan 40 och 60 timmar medans flygplan och trike ligger på ca hälften av detta.

Intensivkurs eller i din takt

Alla människor lär sig olika snabbt så vi måna om att anpassa utbildningen med hänsyn till dig. Om du vill komma hit för intensivutbildning eller kanske bara en flygtimma i veckan så skräddarsyr vi utbildningen för dig.

Våra paketkurser inkluderar radioträning, airmanship, förståelse av vad vi flyger och den praktiska användningen av navigation och meteorologi. För de skriftliga proven är det bra att läsa mycket själv hemma så att du är väl förberedd till våra lektionspass. Vi finns alltid tillgängliga om du vill ha råd eller svar på frågor.

Du behöver också ett läkarintyg och elevtillstånd innan vi påbörjar utbildningen, men oroa dig inte. De medicinska kraven och kraven från Transportstyrelsen motsvarar de krav som ställs för att ta körkort. Gå till ”Innan din flygutbildning” för mer information.

Om du redan har ett flygcertifikat

Har du redan ett flygcertifikat för flygplan eller trike och vill lära dig flyga gyrokopter så kortas utbildningstiden avsevärt.

Certifikatinnehavare av PPL eller Ultralätt kan göra typinflygning på gyrokopter. Det enda provet som måste göras är EK provet för Gyrokopter. Vi räknar med ca 20 timmars inflygning på gyrokopter om du har tidigare flygerfarenhet.