Flygskolan.com - Gyrokopter » Lär dig flyga gyrokopter

Lär dig flyga gyrokopter

Har Du också gått och sneglat upp i luften och drömt om att en gång lära dig att flyga. Du kan förverkliga dina flygdrömmar! Det är enklare än vad de flesta tror och med det ultralätta flyget kan alla ha möjlighet att leva sin flygdröm…

Kul att du funderar på att börja en flygutbildning! Här hittar du lite information om hur utbildningen i stora drag går till. Din flyglicens får du efter att du gått kursen hos oss.

Utbildningen sker i Köpings flygklubb. Varmt välkommen.

HUR GÅR UTBILDNINGEN TILL?

Utbildningen består av en teoretisk och en praktisk del. Teori och flygträning blandas.

TEORI
Teorilektionerna bygger dels på självstudier samt lärarledda lektioner. Följande ämnen behandlas:

  • Aerodynamik
  • Meteorologi
  • Navigation
  • Flygtekniska ämnen
  • Säkerhet
  • Medicinska faktorer
  • Bestämmelser för civil luftfart (BCL)
  • Radiotelefoni

PRAKTISK FLYGTRÄNING
Vi utbildar dig tills vi anser och du känner att du är en duktig pilot. Minimikraven för ansökan om ulcertifikat hos luftfartverket är minst 20 timmars flygtid. Av dessa ska minst 5 timmar och minst 30 starter och landningar vara förvärvade under ensamflygning med ultralätta flygplan av den klass som behörigheten ska omfatta. Minst 2 av dessa timmar ska utgöras av distansflygning inkluderande minst 1 flygning av minst 50 nautiska mil (NM) längd med landning på en i förhand bestämd flygplats, startflygplatsen oräknad.

PROVET
När du har avslutat ditt teoriprov med godkänt resultat får du flyga upp inför en av Luftfartverket utsedd Instruktör. Du får då visa, att du behärskar ditt flygplan under flygningens samtliga faser på ett säkert sätt. Även nödförfarande och landning med motorbortfall simuleras. Efter godkända prov kan du, efter att ha fyllt 18 år, ansöka om utfärdande av UL-certifikat hos Luftfartsverket. Du har nu inträdesbiljetten till en fantastisk flygsport med naturupplevelser du aldig glömmer och en kamratskap som är unik. För att du skall få behålla ditt certifikat, krävs att du flyger minst 5 timmar och utför minst 10 starter och landningar per år. Ditt UL-certifikat skall förnyas i tidsintervall som är beroende på din ålder, varvid du får genomgå förnyad läkarundersökning.

Har du redan certifikat för ultralätt flygplan eller certifikat för flygplan?
I båda fallen gäller att man skall ha inflygning på respektive typ. Typutbildning på ultralätt flygplan skall handhas av antingen flyglärare, flyginstruktör eller annan certifikatinnehavare som godkänts av KSAK som flyginstruktör på UL-flygplan. Typinflygning får även ske i 1-sitsigt flygplan. Anteckning om typutbildning skall göras i förarens flygdagbok. Där skall också all flygtid införas.

Följande gäller för utbildningen:

Medicinska krav
Som för PPL-A certifikat, dvs läkarkontroll med vilo-EKG, utförd av flygläkare. Efterföljande kontroller kan göras av vanlig läkare.

Ålderskrav
För närvarande 18 år, men eftersom man kan få PPL-A redan vid 17 år finns det möjligheter att söka dispens och påbörja utbildningen redan vid 16 år och med första soloflygning vid 17 år.

Övriga krav för ultralätt
Personutredning som görs av polismyndigheten och socialen. Motsvarar lämplighetsintyg för bilkörkort. Tillsammans med läkarundersökningen och ett personbevis är detta grunden för ansökan om elevtillstånd. Godkända teoretiska och praktiska prov som görs i flygskolan.

För att hålla ultralätt-certifikatet giltigt
Du skall förnya det med tillhörande läkarundersökning beroende på ålder: 18 – 39 år 60 månader 40 – 49 år 24 månader 50 år och uppåt 12 månader. För att vara behörig att tjänstgöra som förare av ultralätt flygplan skall du under de senaste 12 månader ha gjort minst 10 starter och landningar under en sammanlagd tid av minst 5 flygtimmar, eller ha gjort en godkänd PFT inför en flyglärare under de senaste 12 månader. För att vara behörig att ta med en passagerare gäller dessutom att du har minst 15 timmars flygtid efter att certifikatet utfärdats, samt minst 10 starter och landningar med aktuell typ under de senaste 90 dagarna.